It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

05-05-2022 12:45

Czasami mam migrenę. Czy Ketonal pomoże na migrenę?

Jeżeli migrena jest schorzeniem potwierdzonym przez lekarza (poprzez badanie neurologiczne, wywiad lekarski, czasami badanie tomografii komputerowej głowy czy rezonansu magnetycznego), należy wdrożyć leczenie adekwatne do nasilenia i rodzaju objawów. Napad migreny charakteryzuje się zwykle jednostronnym pulsującym bólem trwającym od 4 do 72 godzin. Jego charakter i długość trwania oraz objawy towarzyszące mają znaczny wpływ na codzienne funkcjonowanie pacjenta. Aura poprzedzająca ból migrenowy może występować już 2 dni przed napadem. Pacjent może być pobudzony lub senny, odczuwać zawroty głowy, zaburzenia równowagi, a sam ból o nasileniu średnim lub dużym oraz objawy towarzyszące, jak nudności, wymioty, nadwrażliwość na światło, dźwięki czy zapachy, wymaga od chorego często pozostania w pozycji leżącej, uniemożliwiając codzienną aktywność.  

W przypadku znacznego nasilenia oraz częstego występowania bólów głowy, czasami z aurą i objawami towarzyszącymi, należy wdrożyć leczenie zapobiegające występowaniu napadom. Powinno być prowadzone przez specjalistę i indywidualnie dobrane do pacjenta. Dla uzyskania efektu potrzeba niekiedy wielu prób i ścisłej współpracy lekarz – pacjent oraz wprowadzenia zmian w niektórych aspektach życia, takich jak dieta, styl życia czy używki. Zdarza się, że nawet pomimo wprowadzenia leczenia, pacjenci często mają napady migrenowego bólu głowy.

Czy Ketonal to odpowiedni lek do zastosowania w razie napadu bólu migrenowego?

Ketonal, zawierający ketoprofen, może być stosowany w razie napadu migrenowego bólu głowy o nasileniu umiarkowanym, maksymalnie 3 razy na dobę w dawce doustnej 25 do 50 mg. Ketonal na migrenę, jako lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, może pomóc przerwać lub złagodzić napad bólu, a tym samym ułatwić codzienne funkcjonowanie chorych dotkniętych migreną. Należy pamiętać, że lek można przyjmować maksymalnie 5 dni bez konsultacji z lekarzem.

 

Curated Tags

Przeczytaj również