It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Lek Ketonal Active przyjmowany krótkotrwale przez zdrowych pacjentów od czasu do czasu, w najmniejszych skutecznych dawkach, które nie przekraczają dawek zalecanych w ulotce dla pacjenta, może nie mieć istotnych działań ubocznych. Jednak w przypadku długotrwałego stosowania lub stosowania większych niż zalecane dawek ketoprofen, substancja czynna tego leku, może zaburzać czynność nerek u pacjentów z niewydolnością nerek w wywiadzie oraz u pacjentów z takimi chorobami, jak niewydolność serca, marskość wątroby oraz nerczyca. Grupą narażoną na niekorzystne działanie na nerki są również osoby przyjmujące leki moczopędne. Pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerek, zwłaszcza jeśli są w podeszłym wieku, powinni przed przyjęciem leku skonsultować się z lekarzem, który będzie uważnie kontrolował parametry czynności nerek, szczególnie na początku leczenia. Należy pamiętać o tym, że leku Ketonal Active nie mogą przyjmować osoby z ciężką niewydolnością nerek. Ketoprofen zmniejsza działanie leków moczopędnych, a leki moczopędne mogą zwiększyć ryzyko szkodliwego działania ketoprofenu. Należy pamiętać, aby lek Ketonal Active przyjmować krótkotrwale, (bez konsultacji z lekarzem tylko do 5 dni), podczas posiłków i popijać kapsułkę co najmniej połową szklanki wody. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, odwodnionych lub w podeszłym wieku, którzy przyjmują niektóre leki zmniejszające ciśnienie krwi, leki z grupy NLPZ mogą spowodować pogorszenie czynności nerek, z możliwością wystąpienia ostrej niewydolności nerek. Ketoprofen może również zmniejszyć wydalanie nerkowe pewnych leków przeciwdepresyjnych i nasilić ich działanie, z ryzykiem działania toksycznego.

To samo ostrzeżenie dotyczy kobiet w ciąży, gdyż ketoprofen stosowany w okresie ciąży może spowodować zaburzenia czynności nerek, które mogą prowadzić do niewydolności nerek z małowodziem, a przyjmowany pod koniec ciąży może narazić matkę i noworodka na wydłużenie czasu krwawienia. 

 

 

Ketonal Active

Codziennie stajesz przed nowymi wyzwaniami i nie możesz sobie pozwolić na to, aby ból cię ograniczał? Z Ketonalem Active to możliwe! Chcesz wiedzieć więcej?

Curated Tags