It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ketonal Sprint, 25 mg, granulat do sporządzania roztworu doustnego, w saszetce
Ketoprofenum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona  informacje ważne dla pacjenta. 
Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według  zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz  punkt 4. 
 • Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej:
  • młodzież: po 3 dniach przyjmowania leku
  • dorośli: po 3 dniach przyjmowania leku w przypadku gorączki lub po 5 dniach w przypadku bólu.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Ketonal Sprint i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Ketonal Sprint
 3. Jak przyjmować lek Ketonal Sprint
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Ketonal Sprint
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ketonal Sprint i w jakim celu się go stosuje
Lek Ketonal Sprint zawiera substancję czynną ketoprofen w postaci ketoprofenu z lizyną. Należy do grupy tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych – NLPZ.

Lek Ketonal Sprint stosuje się u dorosłych i u młodzieży w wieku 16 lat lub starszej w krótkotrwałym objawowym leczeniu lekkiego lub umiarkowanego ostrego bólu, takiego jak:

 • ból głowy
 • bóle zębów
 • bolesne miesiączkowanie
 • ból spowodowany lekkimi nadwyrężeniami i zwichnięciami

Dorośli: należy skonsultować się z lekarzem, jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej po 3 dniach w przypadku gorączki lub po 5 dniach w przypadku bólu.

Młodzież: jeśli po 3 dniach stosowania leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skonsultować się z lekarzem

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Ketonal Sprint
Kiedy nie przyjmować leku Ketonal Sprint

 • jeśli pacjent ma uczulenie na ketoprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku  (wymienionych w punkcie 6);
 • jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości reakcja alergiczna po zastosowaniu kwasu  acetylosalicylowego lub leku przeciwbólowego, np. ketoprofenu, ibuprofenu albo diklofenaku, taka jak:
  • napad astmy, trudności w oddychaniu
  • obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła
  • pokrzywka, świąd nosa i wodnisty wyciek z nosa
  • innego rodzaju reakcje alergiczne

          U takich pacjentów notowano ciężkie, rzadko zakończone zgonem ciężkie reakcje alergiczne.

 • jeśli pacjent chorował na astmę;
 • jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy albo występowało u niego  w przeszłości krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie lub perforacja przewodu  pokarmowego; 
 • jeśli pacjent ma chorobę przewodu pokarmowego, taką jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego  lub chorobę Leśniowskiego-Crohna; 
 • jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca; 
 • jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek; 
 • jeśli pacjent ma skłonność do krwawień;
 • jeśli pacjentka jest w trzecim trymestrze ciąży.

Leku Ketonal Sprint nie należy stosować bez wyraźnego zalecenia lekarza, jeśli u pacjenta istnieje zwiększone ryzyko powikłań dotyczących żołądka, np. jeśli pacjent jest w podeszłym wieku albo przyjmuje niektóre inne leki, takie jak leki przeciwzakrzepowe, leki przeciwpłytkowe, kortykosteroidy, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (tzw. SSRI), patrz także niżej „Ostrzeżenia i środki ostrożności” i „Ketonal Sprint a inne leki”.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Ketonal Sprint należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent:

 • ma długotrwałe zapalenie błony śluzowej nosa lub zatok i (lub) polipy nosa;
 • ma lub miał chorobę serca, taką jak łagodna lub umiarkowana zastoinowa niewydolność serca. Objawem jest gromadzenie się płynu w płucach, narządach jamy brzusznej, ramionach lub nogach. Patrz także wyżej „Kiedy nie stosować leku Ketonal Sprint”;
 • jest poddawany lub przebył w przeszłości zabieg pomostowania tętnic wieńcowych;
 • ma łagodną lub umiarkowaną chorobę nerek lub wątroby, w tym zmiany wartości wyników pewnych badań czynności wątroby lub nerek. Patrz także wyżej „Kiedy nie stosować leku Ketonal Sprint”;
 • ma lub miał wysokie ciśnienie krwi;
 • ma choroby naczyń krwionośnych w rękach i (lub) nogach albo w mózgu;
 • choruje na cukrzycę lub ma duże stężenie cholesterolu we krwi;
 • ma zakażenie — patrz poniżej, punkt zatytułowany „Zakażenia”;
 • pali tytoń;
 • jest w podeszłym wieku.
  U osób w podeszłym wieku istnieje zwiększone ryzyko działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leków przeciwbólowych, takich jak ketoprofen, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego i perforacji, które mogą prowadzić do zgonu. Dlatego osoby w podeszłym wieku powinny zgłaszać wszelkie nietypowe objawy, zwłaszcza krwawienie z przewodu pokarmowego, szczególnie na początku leczenia. Lekarz również będzie uważnie kontrolował stan pacjenta.

Podczas stosowania wszystkich leków przeciwbólowych, takich jak ketoprofen, opisywano występowanie krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia i perforacji, w niektórych przypadkach ze skutkiem śmiertelnym. Takie działania mogą występować w dowolnym momencie leczenia, również bez objawów ostrzegawczych lub ciężkich zdarzeń dotyczących przewodu pokarmowego w wywiadzie.

Ryzyko krwawienia, owrzodzenia lub perforacji w obrębie przewodu pokarmowego jest większe podczas stosowania dużych dawek. Jest też większe u pacjentów z przebytą chorobą wrzodową, zwłaszcza powikłaną krwawieniem lub perforacją oraz u osób w podeszłym wieku (patrz punkt „Kiedy nie przyjmować leku Ketonal Sprint”). Stosowanie ketoprofenu, zwłaszcza w dużych dawkach, może wiązać się z większym ryzykiem toksycznego wpływu na przewód pokarmowy. Pacjentom, których dotyczą powyższe ostrzeżenia, a także pacjentom, u których konieczne jest jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego w małych dawkach lub innych leków związanych ze zwiększonym ryzykiem powikłań dotyczących przewodu pokarmowego, lekarz może zalecić przyjmowanie leków o działaniu ochronnym.

Jeśli u pacjenta wystąpią objawy krwawienia, owrzodzenia lub perforacji przewodu pokarmowego, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku Ketonal Sprint i zwrócić się do lekarza. Patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”.

Przyjmowanie takich leków, jak Ketonal Sprint może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zawału serca lub udaru mózgu. Ryzyko to zwiększa się podczas długotrwałego przyjmowania dużych dawek leku. Nie wolno przekraczać zaleconej dawki ani przedłużać leczenia.
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli pacjent ma chorobę serca, przebył udar lub istnieje u niego ryzyko ich wystąpienia, np. w przypadku:

 • wysokiego ciśnienia krwi, cukrzycy lub dużego stężenia cholesterolu we krwi;
 • palenia tytoniu.

Podczas stosowania leków przeciwbólowych, takich jak ketoprofen, bardzo rzadko zgłaszano poważne reakcje skórne z zaczerwienieniem i powstawaniem pęcherzy (niektóre z możliwym skutkiem śmiertelnym). Patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”. Większość z nich występowała w pierwszym miesiącu leczenia.

Jeśli u pacjenta pojawi się wysypka skórna, zmiany w obrębie błon śluzowych lub inne objawy nadwrażliwości, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku Ketonal Sprint i zwrócić się do lekarza.

Działania niepożądane można zminimalizować przez stosowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy czas konieczny do łagodzenia objawów. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane.

Zakażenia  
Lek Ketonal Sprint może ukryć objawy zakażenia, takie jak gorączka i ból. W związku z tym lek Ketonal Sprint może opóźnić zastosowanie odpowiedniego leczenia zakażenia, a w konsekwencji prowadzić do zwiększonego ryzyka powikłań. Zaobserwowano to w przebiegu wywołanego przez bakterie zapalenia płuc i bakteryjnych zakażeń skóry związanych z ospą wietrzną. Jeśli pacjent przyjmuje ten lek podczas występującego zakażenia, a objawy zakażenia utrzymują się lub nasilają, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież 
Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Jeśli lek przyjmowany jest przez nastolatka w wieku 16 lub więcej lat, lekarz może częściej przeprowadzać badania kontrolne. Należy poradzić się lekarza.

Lek Ketonal Sprint a inne leki  
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta  obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie zaleca się stosowania leku Ketonal Sprint, jeśli pacjent przyjmuje:

 • inne leki przeciwbólowe, takie jak  
  • leki podobne do ketoprofenu, np. ibuprofen, diklofenak, naproksen 
  • kwas acetylosalicylowy w dawkach stosowanych w leczeniu bólu i zapalenia lub w celu  zmniejszenia gorączki 
  • leki stosowane w leczeniu bólu, zapalenia lub w chorobach reumatycznych, zawierające  substancję czynną o nazwie zakończonej „-koksyb”  
 • leki stosowane w celu hamowania krzepnięcia krwi, zlepiania się płytek krwi lub rozpuszczania  zakrzepów krwi, takie jak kwas acetylosalicylowy, warfaryna, klopidogrel, tyklopidyna, heparyna,  dabigatran, apiksaban, rywaroksaban lub edoksaban; 
 • lit - lek stosowany w leczeniu depresji i chorób psychicznych; 
 • metotreksat stosowany w leczeniu chorób nowotworowych w dawce 15 mg na tydzień lub  większej;
 • niektóre leki stosowane w leczeniu padaczki, takie jak fenytoina; 
 • leki o nazwie sulfonamidy będące składnikiem niektórych leków moczopędnych lub stosowane  w leczeniu zakażeń bakteryjnych.

Jeśli jednoczesne stosowanie leku Ketonal Sprint i któregokolwiek z wymienionych leków jest konieczne, lekarz powinien uważnie kontrolować stan pacjenta.

Lek Ketonal Sprint oraz inne leki mogą również wzajemnie wpływać na swoje działanie. Dlatego należy zawsze poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Ketonal Sprint razem z innymi lekami, zwłaszcza z takimi jak:

 • leki zwiększające wydalanie moczu przez nerki i stosowane w celu zmniejszenia ciśnienia krwi  (leki moczopędne); 
 • metotreksat stosowany w leczeniu chorób nowotworowych, ciężkiego zapalenia stawów i choroby skóry, łuszczycy, w dawce mniejszej niż 15 mg na tydzień; 
 • leki stosowane w celu zmniejszenia wysokiego ciśnienia krwi zawierające substancję czynną  o nazwie zakończonej „-pryl” lub „-sartan” (np. losartan) albo „-olol”; 
 • glikozydy naparstnicy, takie jak digoksyna, stosowane w celu kontrolowania tętna lub w leczeniu  niewydolności serca; 
 • leki stosowane w leczeniu depresji, tzw. selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny; 
 • kortykosteroidy stosowane w leczeniu zapalenia, alergii, zapobiegające odrzuceniu  przeszczepionego narządu, takie jak kortyzon; 
 • pentoksyfilina - lek stosowany w leczeniu bólu mięśni na skutek choroby naczyń krwionośnych w rękach i (lub) nogach; 
 • probenecyd - lek stosowany w leczeniu dny moczanowej i dużego stężenia kwasu moczowego we krwi; 
 • cyklosporyna i takrolimus - leki stosowane w celu zahamowania czynności układu  odpornościowego, np. po przeszczepieniu narządu; 
 • leki stosowane w celu rozpuszczenia zakrzepów krwi; 
 • tenofowir (lek stosowany w leczeniu niektórych zakażeń wywołanych przez wirusy);
 • zydowudyna, lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV; 
 • leki stosowane w leczeniu cukrzycy, takie jak glibenklamid lub glimepiryd.
 • leki, które mogą zwiększać stężenie potasu we krwi, takie jak sole potasu, leki moczopędne  oszczędzające potas, inhibitory konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE), antagoniści receptora  angiotensyny II, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), heparyny (drobnocząsteczkowe lub  niefrakcjonowane), cyklosporyna, takrolimus i trymetoprym;
 • nikorandyl, stosowany w zapobieganiu lub zmniejszaniu bólu w klatce piersiowej (dławica piersiowa) będącego objawem niektórych chorób serca.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność 
Nie należy stosować leku Ketonal Sprint w ostatnich 3 miesiącach ciąży, ponieważ może on zaszkodzić nienarodzonemu dziecku lub spowodować problemy podczas porodu. Ten lek może powodować problemy z nerkami i sercem u nienarodzonego dziecka. Może on zwiększać skłonność do krwawień pacjentki i dziecka oraz powodować opóźnienie lub wydłużenie okresu porodu.

Nie należy stosować leku Ketonal Sprint w pierwszych 6 miesiącach ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne i zalecane. Jeżeli pacjentka wymaga leczenia w tym okresie lub podczas prób zajścia w ciążę, należy stosować najmniejszą dawkę przez jak najkrótszy czas. Jeżeli lek Ketonal Sprint jest stosowany dłużej niż kilka dni od 20 tygodnia ciąży, może powodować zaburzenia czynności nerek u nienarodzonego dziecka. Może to prowadzić do niskiego poziomu płynu owodniowego otaczającego dziecko (małowodzie) lub zwężenia naczynia krwionośnego (przewodu tętniczego) w sercu dziecka. Jeśli wymagane jest leczenie przez okres dłuższy niż kilka dni, lekarz może zalecić dodatkowe monitorowanie.

Nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania leku Ketonal Sprint. Nie wiadomo, czy ketoprofen przenika do mleka kobiecego.

Jeżeli pacjentka planuje ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna poinformować o tym lekarza. Takie leki, jak ketoprofen mogą utrudniać zajście w ciążę.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn 
Lek Ketonal Sprint zasadniczo nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jeśli jednak u pacjenta wystąpią takie działania niepożądane, jak zawroty głowy, senność, drgawki lub zaburzenia widzenia, nie należy wykonywać tych czynności.

Lek Ketonal Sprint zawiera sód 
Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na saszetkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3. Jak przyjmować lek Ketonal Sprint
Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według  zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.  

Zalecana dawka to: 

Dorośli i młodzież w wieku 16 lat i więcej 
Jedna saszetka do trzech razy na dobę. 

Między kolejnymi dawkami należy zachować co najmniej 8-godzinną przerwę.  

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów. Jeśli w przebiegu zakażenia jego objawy (takie jak gorączka i ból) utrzymują się lub nasilają, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem (patrz punkt 2). 

Stosowanie u osób w podeszłym wieku 
Dawkę powinien ustalić lekarz, który może rozważyć zmniejszenie zwykle stosowanej dawki. Patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności” w punkcie 2.

Zaburzenia czynności wątroby lub nerek 
U pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek lekarz może zmniejszyć dawkę.

Leku Ketonal Sprint nie wolno stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.

Sposób stosowania

 • Otworzyć saszetkę
 • Wsypać zawartość do szklanki z wodą, przyjmując około 50 ml wody na każdą użytą saszetkę.
 • Mieszać dokładnie przez około 30 sekund aż do rozpuszczenia granulatu.
 • Otrzymany roztwór doustny należy wypić natychmiast po przygotowaniu, podczas posiłku.

Czas trwania leczenia
Dorośli: należy skonsultować się z lekarzem, jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej po 3 dniach stosowania leku w przypadku gorączki lub po 5 dniach w przypadku bólu.

Młodzież: należy skonsultować się z lekarzem, jeśli po 3 dniach stosowania leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Ketonal Sprint
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub udać się do najbliższego szpitala.

W większości przypadków objawy przedawkowania ograniczają się do letargu, senności, nudności, wymiotów i bólu w nadbrzuszu.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Ketonal Sprint
Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, powinien przyjąć ją niezwłocznie po przypomnieniu sobie o tym. Jeśli jednak zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, nie należy już przyjmować dawki pominiętej. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie wystąpienia następujących działań niepożądanych należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast zwrócić się do lekarza lub najbliższego szpitala:

 • Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób)
  • napad astmy oskrzelowej
  • pieczenie, uporczywy ból żołądka z odczuciem czczości i głodu. Objawy takie mogą wskazywać na owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy.
 • Bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)
  • obecność krwi w moczu.
  • obrzęk gardła.
 • Częstość nieznana
  • wymioty zawierające krew, silny ból brzucha lub smoliste (czarne) stolce (objawy krwawienia  z przewodu pokarmowego lub perforacji).
  • powstawanie pęcherzy, złuszczanie się skóry, obecność krostek lub krwawienie w obrębie  skóry ze swędzącą, grudkowatą wysypką (lub bez niej) w obrębie warg, oczu, jamy ustnej,  nosa, narządów płciowych, rąk lub stóp, czasami z objawami przypominającymi grypę. Mogą  to być objawy poważnych reakcji skórnych (tj. zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze  oddzielanie się naskórka i ostra uogólniona osutka krostkowa), które wymagają pilnego  leczenia. 
  • zmiany ilości wydalanego moczu, obrzęk, zwłaszcza nóg, kostek lub stóp, co może wskazywać  na poważne schorzenia nerek. 
  • ból w klatce piersiowej (objaw zawału serca) lub nagły silny ból głowy, nudności, zawroty  głowy, drętwienie, niemożność lub trudności w mówieniu, porażenie (objawy udaru).
   Przyjmowanie takich leków jak Ketonal Sprint może być związane z niewielkim zwiększeniem  ryzyka zawału serca lub udaru mózgu. Patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności” w punkcie 2.
  • objawy ciężkich reakcji alergicznych, takich jak: 
   • obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła, powodujący świszczący oddech albo trudności  w połykaniu lub oddychaniu.
   • ucisk w klatce piersiowej, szybkie bicie serca, zmniejszenie ciśnienia krwi prowadzące do wstrząsu.
   • świąd i wysypka. 
  • skurcz krtani, który powoduje trudności w oddychaniu.
  • większa podatność na zakażenia, która może być spowodowana poważnym zaburzeniem  dotyczącym krwi, tzw. agranulocytozą.
  • napady drgawek.

Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z następujących działań niepożądanych, należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi:

 • Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób)
  • nietypowe odczucia skórne, takie jak drętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie skóry lub dreszcze.
  • bladość skóry, odczucie zmęczenia, omdlewania lub zawrotów głowy, prawdopodobnie  spowodowane przez niedobór krwinek czerwonych w wyniku krwawienia.
  • niewyraźne widzenie.
  • zażółcenie skóry lub białkówek oczu, które może wskazywać na zaburzenia czynności wątroby.
 • Częstość nieznana
  • łatwiejsze niż zwykle powstawanie siniaków lub długotrwałe krwawienie
   Mogą to być objawy poważnego zaburzenia dotyczącego krwi, takiego jak mała liczba płytek  krwi.
  • zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, które może powodować bladożółty odcień skóry,  osłabienie lub brak tchu (niedokrwistość hemolityczna). 
  • zmniejszenie liczby krwinek białych, które może zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia  zakażeń.
  • zaostrzenie choroby jelit o nazwie choroba Leśniowskiego-Crohna lub zapalenia jelita grubego
  • reakcja skóry na światło słoneczne lub promieniowanie UV.

Inne działania niepożądane mogą wystąpić z następującą częstością:

 • Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):
  • niestrawność, ból brzucha.
  • nudności, wymioty.
 • Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):
  • zapalenie błony śluzowej żołądka. 
  • zaparcie, biegunka, gazy.
  • wysypka skórna, świąd.
  • zatrzymanie wody, które może powodować obrzęk rąk lub nóg. 
  • ból głowy, zawroty głowy lub senność. 
  • odczucie zmęczenia lub złe samopoczucie.
  • odczucie zawrotów głowy lub „wirowania”.
 • Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):
  • dzwonienie w uszach.
  • zwiększenie masy ciała.
  • owrzodzenie i zapalenie jamy ustnej.
 • Bardzo rzadko (mogą wystąpić u jednej na 10 000 osób):
  • niekontrolowane rytmiczne ruchy warg, języka i mięśni twarzy (określane jako dyskineza).
  • omdlenie.
  • niskie ciśnienie krwi.
  • obrzęk twarzy.
  • uczucie osłabienia.
 • Częstość nieznana
  • niewydolność serca z takimi objawami, jak duszność, trudności w oddychaniu w pozycji leżącej, obrzęk stóp lub nóg.
  • czucie bicia serca.
  • wysokie ciśnienie krwi.
  • zaczerwienienie skóry na skutek rozszerzenia naczyń krwionośnych. 
  • przyspieszona czynność serca, nieregularna czynność serca. 
  • zmiany nastroju. 
  • splątanie. 
  • pobudliwość. 
  • trudności w zasypianiu. 
  • zmiany w odczuwaniu smaku. 
  • zgaga.
  • obrzęk wokół oczu. 
  • katar, świąd, kichanie i niedrożność nosa. 
  • utrata włosów. 
  • pokrzywka, zaczerwienienie i zapalenie skóry, wzniesiona wysypka. 
  • małe stężenie sodu we krwi, które może powodować zmęczenie i splątanie, drganie mięśni, napady  drgawek i śpiączkę. 
  • duże stężenie potasu we krwi, które może powodować nieprawidłowy rytm serca.
  • jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych  z możliwością wystąpienia takich objawów, jak sztywność szyi, ból głowy, gorączka, nudności, wymioty). 
  • zapalenie naczyń krwionośnych, często z wysypką skórną (w tym leukocytoklastyczne zapalenie  naczyń).
  • zapalenie trzustki, które powoduje silny ból brzucha i pleców.

 

Badania krwi
Wyniki badań krwi mogą wskazywać na zaburzenia czynności wątroby lub nerek.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
tel.: + 48 22 49 21 301; faks: + 48 22 49 21 309; strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Ketonal Sprint
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. 

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i saszetce po  EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. 

Roztwór doustny uzyskany po rozpuszczeniu proszku należy użyć natychmiast. Brak szczególnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać  farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić  środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ketonal Sprint

 • Substancją czynną jest ketoprofen. Każda saszetka zawiera 25 mg ketoprofenu w postaci  ketoprofenu z lizyną (40 mg).
 • Pozostałe składniki to: mannitol (E 421), powidon K30, aromat miętowy (zawiera maltodekstrynę  i gumę arabską), sodu chlorek, sacharyna sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna.

Jak wygląda lek Ketonal Sprint i co zawiera opakowanie
Granulat o barwie białej lub żółtawej.

Lek pakowany jest w saszetki papier/Aluminium/PE, w tekturowym pudełku.
Wielkość opakowań: 12 saszetek.

Podmiot odpowiedzialny 
Sandoz GmbH 
Biochemiestrasse 10
6250 Kundl, Austria

Wytwórca 
Fine Foods & Pharmaceuticals NTM S.p.A. 
Via Grignano 43 
24041 Brembate (BG), Włochy 

Lek Pharmaceuticals d.d. 
Verovškova 57 
1526 Ljubljana, Słowenia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach  członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do: 
Sandoz Polska Sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 50 C 
02-672 Warszawa 
tel. 22 209 70 00 

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 02/2023

 

Logo Sandoz

Sprawdź, gdzie można 
znaleźć Ketonal 

Przejdź do ceneo.pl Przejdź do ktomalek.pl