It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Ketonal Active, a właściwie zawarta w nim substancja czynna – ketoprofen, zaliczany jest do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Lek można przyjmować codziennie, ale bez konsultacji z lekarzem maksymalnie do 5 dni. W przypadku schorzeń o charakterze zwyrodnieniowo-przeciążeniowym lub urazach stosowanie NLPZ, w tym ketoprofenu, ograniczamy do okresów występowania (nasilania się) dolegliwości bólowych.

Pamiętać zawsze należy o podstawowej zasadzie terapii NLPZ, tj. przyjmowaniu najmniejszej skutecznej dawki przez najkrótszy potrzebny okres. Związane jest to z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych, które wzrasta wraz z przyjętą dawką oraz długością leczenia. Dotyczy to w szczególności ryzyka powikłań ze strony przewodu pokarmowego (np. choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy) i układu sercowo-naczyniowego (np. zaostrzenia niewydolności serca czy wzrost ciśnienia tętniczego).

Osobnym aspektem przedstawionego problemu jest konieczność postawienia właściwego rozpoznania. Długotrwałe przyjmowanie NLPZ bez przeprowadzonej wcześniej diagnostyki jest błędem. Bóle stawów, w tym kończyn dolnych, związane są najczęściej z
występowaniem zmian zwyrodnieniowo-przeciążeniowych. Jednak w przypadku wspomnianych wyżej chorób o podłożu zapalnym, NLPZ nie mogą stanowić podstawy terapii. Schorzenia z tej grupy (m.in. RZS i ZZSK) charakteryzują się przewlekłymi dolegliwościami bólowymi stawów i kręgosłupa, którym towarzyszy długo utrzymujące się (zwykle powyżej godziny) uczucie sztywności porannej. W przebiegu zapalnych chorób układu ruchu bardzo często obserwuje się występowanie obrzęków stawów oraz uczucia ogólnego osłabienia. W przypadku takich objawów konieczna jest diagnostyka reumatologiczna oraz wdrożenie tzw. leku modyfikującego przebieg choroby, który oprócz zmniejszenia bólu będzie działał na przyczynę rozwoju zapalenia.

Podsumowując – ketoprofen (Ketonal) można przyjmować codziennie, maksymalnie przez 5 dni. Jeśli dolegliwości utrzymują się dłużej, konieczna jest konsultacja lekarza w celu przeprowadzenia diagnostyki obserwowanych dolegliwości bólowych ze strony układu ruchu.

Ketonal Active

Codziennie stajesz przed nowymi wyzwaniami i nie możesz sobie pozwolić na to, aby ból cię ograniczał? Z Ketonalem Active to możliwe! Chcesz wiedzieć więcej?

Curated Tags

Sprawdź, gdzie można 
znaleźć Ketonal 

Przejdź do ceneo.pl Przejdź do ktomalek.pl