It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

google_tag container primary
status check 1
path check 1
role check 1
entity_bundle:node check 1
entity_bundle:taxonomy_term check 1
entity_bundle:webform_submission check 1
page_not_found_request check 1
webform check 1
after alter 1

Bóle mięśni z towarzyszącą gorączką często są objawami infekcji, np. grypy. W takiej sytuacji często sięga się po leki przeciwinfekcyjne, które działają przyczynowo. Stosuje się również niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), do których należy ketoprofen, jako leki działające na niektóre objawy bólowe towarzyszące infekcji (np.  bóle mięśni, które mogą być związane z występowaniem stanu zapalnego). Leki z tej grupy mają działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, wykazują działanie przeciwgorączkowe, choć często nie jest to wpisanym wskazaniem do stosowania, ale wynika z mechanizmu działania tych leków. Każdy lek z grupy NLPZ może maskować objawy infekcji.  Bezpieczne stosowanie leków z tej grupy opiera się na zasadzie stosowania najmniejszej skutecznej dawki przez możliwie najkrótszy czas konieczny do opanowania bólu lub innych objawów stanu zapalnego. W przypadku łagodnego lub umiarkowanego bólu zlokalizowanego w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego, Ketonal, tj. zawarta w nim substancja czynna – ketoprofen, może być bezpiecznie stosowany jako lek przeciwbólowy bez konsultacji lekarskiej do maksymalnie 5 dni.  Nie należy przekraczać dobowej dawki 150 mg, czyli w przypadku leku Ketonal Active maksymalnie 1 kapsułki przyjmowanej co 8 godzin. Jeśli chcemy, aby ketoprofen zaczął działać szybko, można zastosować Ketonal Sprint w postaci granulatu do sporządzania roztworu doustnego.  

Należy podkreślić, że NLPZ, jako jedyna grupa wśród tak zwanych nieopioidowych leków przeciwbólowych, wykazuje działanie przeciwzapalne. Takiego działania nie mają należące także do leków nieopioidowych paracetamol i metamizol, dlatego też leków tych nie stosuje się w leczeniu bólu, którego przyczyną jest toczący się proces zapalny. Oczywiście decydując się na zastosowanie leków z grupy NLPZ, w tym ketoprofenu, należy zawsze rozważyć bilans potencjalnych korzyści do ryzyka działań niepożądanych. Wszystkie leki z grupy NLPZ mogą powodować działania niepożądane, najczęściej w postaci powikłań ze strony przewodu pokarmowego, układu sercowo-naczyniowego, wątroby czy też nerek – dlatego zawsze należy stosować się do informacji zawartych w ulotce przylekowej. Należy bezwzględnie pamiętać, że jeśli objawy choroby nasilą się lub będą trwały dłużej niż 5 dni - należy zgłosić się na konsultację do lekarza.

 Odpowiadając na pytanie należy stwierdzić, że ketoprofen (wchodzący w skład leku Ketonal Active i Ketonal Sprint) może być zastosowany w przypadku łagodnego lub umiarkowanego bólu mięśni, jednego z objawów infekcji wirusowej, któremu towarzyszy gorączka, ponieważ ten lek ma zarówno działanie przeciwbólowe, jak i przeciwgorączkowe. Dodatkową jego zaletą jest także działanie przeciwzapalne, którego pozbawiony jest paracetamol i metamizol.

Należy zawsze pamiętać, że w razie utrzymywania się objawów (ból, gorączka), konieczna jest konsultacja z lekarzem. Uporczywe lub nasilające się objawy mogą być spowodowane poważniejszym schorzeniem.

Curated Tags

Sprawdź, gdzie można 
znaleźć Ketonal 

Przejdź do ceneo.pl Przejdź do ktomalek.pl