It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

11-04-2022 14:48

Wskazaniem do stosowania ketoprofenu (substancja czynna leku Ketonal Active) jest łagodzenie niektórych zespołów bólu ostrego, w tym bólu mięśni, kości i stawów. Wskazaniem są bóle o łagodnym i umiarkowanym nasileniu. Przed rozpoczęciem leczenia należy dokładnie rozważyć stosunek ryzyka do korzyści, a stosowanie dawki większej niż zalecana jest przeciwwskazane. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn jest zależny od reakcji osobniczych. W ulotce dołączonej do leku Ketonal Active znajduje się ostrzeżenie o możliwości wpływu niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym ketoprofenu, na ośrodkowy układ nerwowy i wystąpienia zawrotów głowy, senności, drgawek i zaburzeń widzenia. Jeśli u pacjenta wystąpią opisane objawy, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Dotyczy to jednak nielicznych pacjentów. Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym oraz osoby starsze, u których występują zaburzenia poznawcze po stosowaniu ketoprofenu, nie powinni prowadzić samochodu i innych pojazdów maszynowych.

 

Ketonal Active

Codziennie stajesz przed nowymi wyzwaniami i nie możesz sobie pozwolić na to, aby ból cię ograniczał? Z Ketonalem Active to możliwe! Chcesz wiedzieć więcej?

Curated Tags