It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Ból z przodu głowy, umiejscowiony przez pacjentów w okolicy czoła jest typowy dla wielu rodzajów schorzeń. Najczęściej jego powodem jest stres oraz napięcie spowodowane nadmiarem obowiązków zawodowych i osobistych. Takie dolegliwości mogą jednak świadczyć o migrenie, klasterowym bólu głowy, chorobie zatok obocznych nosa. Pojawiają się też u osób z wadami wzroku.

Ból z przodu głowy często nasila się przy schylaniu, a chorzy mogą łagodzić go poprzez delikatnie masowanie lub uciskanie przestrzeni nad brwiami. W zależności od pierwotnej przyczyny, leczenie tego rodzaju dolegliwości uwzględniać może podanie leku przeciwbólowego lub wdrożenie terapii profilaktycznej. Istnieją również metody niefarmakologiczne, które są skuteczne w profilaktyce bólów głowy różnego pochodzenia.

Napięciowe bóle głowy

Ból z przodu głowy rozchodzący się następnie na boki aż do tyłu może świadczyć o napięciowym bólu głowy. Czynnikami, które wpływają na zaostrzenie bólu i zwiększają prawdopodobieństwo jego pojawienia się, są m.in. stres, odwodnienie, głód, a także zaburzenie rytmu snu1. Jest to najczęściej występujące schorzenie na świecie i uważa się, że cierpieć może na nie aż 80% populacji1. Wyróżnia się kilka jego typów: rzadki, częsty i przewlekły. W zależności od rodzaju epizod bólowy może trwać od kilkudziesięciu minut do kilku dni. Najczęściej bólom głowy z przodu czoła nie towarzyszą nudności ani wymioty (poza postacią przewlekłą). Chorzy mogą doświadczać nadwrażliwości na światło i dźwięki. Ponieważ dokładny patomechanizm napięciowego bólu głowy nie został poznany, nie ma możliwości jego przyczynowego leczenia. Lekarze rekomendują jednak metody farmakologiczne1.

Przeczytaj i dowiedz się czy częste bóle głowy powinny niepokoić?

Ból z przodu głowy

Migrena

Migrena jest przewlekłym schorzeniem natury neurologicznej. Osoby, które na nią cierpią, na czas ataku mogą być całkowicie wyłączone z codziennego życia. Jej kliniczne objawy są bardzo zróżnicowane, jednakże najczęściej rozwija się w kilku fazach: zwiastuna, aury, bólu, jego ustępowania i etapu ponapadowego2. Jednymi z charakterystycznych objawów migreny są ból głowy z przodu czoła po lewej lub prawej stronie (lub po obu stronach), najczęściej o charakterze pulsującym, nudności i wymioty, fotofobia i fonofobia2. Epizod bólowy może trwać nawet kilka dni i nasila się podczas wysiłku fizycznego. Ze względu na dużą różnorodność migren, leczenie musi być oparte na dokładnej diagnostyce przeprowadzonej przez neurologa.

Klasterowe bóle głowy

Klasterowy ból głowy, inaczej zespół Hortona, jest najczęściej krótkotrwały – może trwać maksymalnie kilka godzin. Charakterystyczny jest nagły ból z przodu głowy, w okolicy oczodołu, zazwyczaj po jednej stronie twarzy. Innymi objawami mogą być m.in. obrzęki twarzy, nadmierna potliwość, opadanie powieki, łzawienie oka, nadmierna wydzielina z nosa, zwężenie źrenicy i zaczerwienienie spojówki3. Rozpoznanie i leczenie klasterowego bólu głowy przysparza lekarzom wiele kłopotów. Działania mające na celu złagodzenie epizodu na ogół są wielokierunkowe i bywają uciążliwe dla pacjentów.

Łagodzenie bólu z przodu głowy

Sposób łagodzenie bólu głowy zlokalizowanego z przodu głowy uzależniony jest od wielu czynników. Jeśli powtarzają się one często i destabilizują życie, wymagają konsultacji z lekarzem i wykonania szeregu badań. Przy prostych, napięciowych bólach głowy można zastosować niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w których składzie znajdują się takie substancje czynne jak m.in. kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, naproksen i ketoprofen. W łagodzeniu dolegliwości, krótkotrwale (do 5 dni), można sięgnąć np. po Ketonal Active6. Jednakże przed przyjęciem jakiegokolwiek środka dobrze jest skonsultować swoją decyzję z lekarzem.

W przypadku klasterowego bólu głowy, migreny lub innych schorzeń, które objawiają się bólem z przodu czoła, leczenie jest bardzo indywidualne. 

Nie mniej ważne jest ograniczenie bodźców, które mogą powodować stres i nasilają ból. W tym celu warto prowadzić dziennik bólu głowy, szczególnie przy przewlekłych stanach napadowych. Pacjent codziennie wypisuje w nim nie tylko to, co spożywał, ale również to, jakie emocje mu towarzyszyły. W ten sposób znacznie łatwiej jest określić, co mogło wywołać lub zaostrzyć ból1. Do niefarmakologicznych metod leczenia napięciowego bólu głowy zaliczana jest również prawidłowa technika oddychania4 i EMG biofeedback. Ten drugi umożliwia uzyskanie świadomej kontroli nad pracą własnych mięśni, a dzięki temu wpływa na łagodzenie napięcia5.

KETO/023-03-2021

Bibliografia:

1. M. Siemiński, Napięciowe bóle głowy w praktyce lekarza rodzinnego, „Forum Medycyny Rodzinnej”, 2017,t. 6, nr 11, s. 255–262.
2. M. Linde, Migrena współczesne kierunki leczenia, „Acta Neurologica Scandinavica”, 2006, nr 114, s. 71–83.
3. G. C. Manzoni, G. Sandrini, Cluster headache: the clinical Picture, [w:] O. Sja-asad, G. Nappi (red.), Cluster headache syndrome in general practice, London 2000, s. 43–52.
4. Bougea AM, Spandideas N, Alexopoulos EC i wsp. Effect of the emotional freedom technique on perceived stress, quality of life, and cortisol salivary levels in tension-type headache sufferers: a randomized controlled trial. Explore (NY). 2013; 9(2): 91–99.
5. Mullally WJ, Hall K, Goldstein R. Efficacy of biofeedback in the treatment of migraine and tension type headaches. Pain Physician. 2009; 12(6): 1005–1011.
6. Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ketonal Active, 50 mg, kapsułki, twarde, https://www.ketonal.pl/ulotka-ketonal-active, (dostęp: 10.06.2021).

Curated Tags

Przeczytaj również

Najczęstsze pytania

Zobacz także

Sprawdź, gdzie można 
znaleźć Ketonal 

Przejdź do ceneo.pl Przejdź do ktomalek.pl